finansowanie zakupu

Wczoraj zapadł wyrok TSUE ważny dla tzw. “frankowiczów”

Wczoraj zapadł wyrok TSUE ważny dla tzw. “frankowiczów” Chociaż tematyka niniejszego bloga nie jest bezpośrednio poświęcona kredytom, to jednak jest to niezwykle ważny obszar dotyczący finansowania zakupu mieszkania z rynku pierwotnego. Lwia część kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim przeznaczona została właśnie na mieszkanie. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć istotne kwestie wynikające z powołanego orzeczenia. Dnia 3 […]