finansowanie zakupu

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe Jak już wspominałem wcześniej. Nie jest to blog o finansach.Zakup lokalu od dewelopera nie może jednak nastąpić bez odpowiednich środków. Jeżeli jesteś w gronie tych nabywców, którzy zawarli z bankiem umowę kredytową w celu nabycia lokalu, możesz zmagać się w ostatnim czasie z obawami dotyczącymi jego spłaty. Sytuacja gospodarcza w kraju i na […]

Kredyt we franku – ważne orzeczenie

Kredyt we franku – ważne orzeczenie Chociaż tematyka niniejszego bloga nie jest bezpośrednio poświęcona kredytom, to jednak jest to niezwykle ważny obszar dotyczący finansowania zakupu mieszkania z rynku pierwotnego. Lwia część kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim przeznaczona została właśnie na mieszkanie. Dlatego pozwolę sobie przytoczyć istotne kwestie wynikające z powołanego orzeczenia. Dnia 3 października 2019 […]