Umowa przenosząca własność cz. II

Umowa przenosząca własność cz. II

W poprzednim wpisie wspomniałem jaka powinna być forma umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Dzisiaj zajmę się jej zawartością.

Treść umowy przenoszącej własność nieruchomości

Umowa przenosząca własność nieruchomości zawierana jest w wykonaniu umowy deweloperskiej.

W związku z tym, oprócz obowiązkowych jej elementów, takich jak wskazanie stron umowy, czasu i miejsca jej zawarcia, dokładnego opisu przedmiotu umowy (nieruchomości), wskazania ceny nabycia oraz terminu i sposobu wydania przedmiotu umowy, wskazywać będzie ona umowę deweloperską, w wykonaniu której zostaje zawarta.

Na uwagę zasługuje w szczególności opis przedmiotu umowy. Powinien on być dokładny i wyczerpujący oraz zawierać szczegółowe wyliczenie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, tj. w prawie związanym w prawie własności.

Opis ten zazwyczaj będzie obejmować aktualny stan prawny nieruchomości, treść księgi wieczystej, wyliczenie elementów wchodzących w zakres części wspólnych nieruchomości, jak i odnosić się do decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji zezwalającej na użytkowanie lokalu.

W umowie można się spodziewać także sprzedaży udziału w drodze dojazdowej do nieruchomości – o ile już wcześniej nie ustanowiono stosownej służebności.

Dobrze, aby umowa wskazywała także okoliczności wydania lokalu. Jeżeli miało to już miejsce powinna powoływać się na protokół jego odbioru.

Ponadto, umowa zazwyczaj zawierać będzie żądania w zakresie wniosków wieczystoksięgowych.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Na ogół, to właśnie w umowie końcowej dochodzi do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu.

Po wybudowaniu budynku i oddaniu go do użytkowania zazwyczaj deweloper jest jedynym jego właścicielem.

Aby w ogóle zaistniała możliwość przeniesienia własności poszczególnych lokali na rzecz ich nabywców, konieczne jest istnienie tych lokali w znaczeniu prawnym.

Dlatego zazwyczaj tym samym aktem notarialnym dochodzi do powołania bytu prawnego lokalu, a następnie przeniesienia prawa jego własności na nabywcę.

Poza tym, umowa przyrzeczona zawierać będzie także szereg innych postanowień.

Inne postanowienia umowne

W umowach przeniesienia własności, często znaleźć można jeszcze zapisy dotyczące kwestii związanych z zarządem nieruchomością wspólną.

Deweloperzy nierzadko zamieszczają w umowach postanowienia dotyczące zgód i pełnomocnictw. Analizując umowę dobrze jest im poświęcić nieco uwagi.

Mogą tam również znaleźć się umowy współwłaścicieli w zakresie korzystania z ogródków, garaży, komórek lokatorskich i innych podobnych użyteczności. Odnośnie tego, co sprzedawane jest pod pojęciem garażu i komórki lokatorskiej planuję przygotować odrębny wpis.

Koszty umowy przenoszącej własność nieruchomości

Koszty umowy ponosi co do zasady nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego.

Składają się na nie podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna oraz opłata od wniosków wieczystoksięgowych.

Umowa przenosząca własność to zazwyczaj obszerny i skomplikowany dokument, liczący wiele załączników. Przed podpisaniem umowy warto poświęcić jej trochę czasu lub zlecić to komuś doświadczonemu.

Podziel się wpisem:
Umowa przenosząca własność cz. II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *