Umowa przenosząca własność

Umowa przenosząca własność

Ostatni wpis dotyczył tematyki odbioru lokalu, tym razem omówię umowę przenoszącą własność.

Umowa przeniesienia własności lokalu (nieruchomości) zwana także umową ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umową przeniesienia własności nieruchomości jest ostatnią umową w całym procesie nabywania mieszkania z rynku pierwotnego.

W przypadku domów jednorodzinnych, nie ma potrzeby ustanawiania odrębnej własności nieruchomości, tak jak to dzieje się w budynkach wielorodzinnych.

Dlaczego zatem umowa ta zwie się przyrzeczoną? Właśnie dlatego, że strony zobowiązały się do jej zawarcia, w wyniku wykonania umowy deweloperskiej.

Chociaż ta nazwa wynika z uregulowań umowy przedwstępnej, to jednak można ją stosować w kontekście umowy deweloperskiej ze względu na pewne podobieństwa.

Umowa przyrzeczona

Tym razem ponownie posłużę się kazusem.

Pewien jegomość został zaproszony na odbiór lokalu. Na odbiorze wszystko poszło sprawnie i gładko. Strony spisały protokół odbioru bez czynienia uwag i zastrzeżeń.

Nasz bohater odebrał lokal i wszedł w jego posiadanie. Dysponuje już kluczami do mieszkania, być może także pilotem do bramy wjazdowej.

W zasadzie może zacząć szukać ekipy, która doprowadzi jego lokal do wymarzonego stanu.

Brakuje tylko jednego.

Prawem własności lokalu, jak i udziału w prawie związanym z własnością lokalu, a zatem udziału w częściach wspólnych nieruchomości legitymuje się deweloper.

Deweloper zapewnił, że terminu zawarcia umowy przyrzeczonej dotrzyma.

Ku uciesze naszego bohatera, tak też się stało. Na miesiąc przed upływem terminu nabywca otrzymuje zaproszenie celem stawienia się przed notariuszem i podpisania umowy.

Niedługo potem otrzymuje od dewelopera wzór umowy przenoszącej własność i przystępuje do jego wnikliwej analizy.

Forma i treść umowy przenoszącej własność

Forma

Nie ma wątpliwości, że przeniesienie własności nieruchomości musi nastąpić przy zachowaniu formy aktu notarialnego.

Rygorem niezachowania formy przewidzianej ustawą jest bezwzględna nieważność czynności prawnej, wynika to wprost z kodeksu cywilnego.

Treść

Treść umowy przenoszącej własność jest znacznie szerszym zagadnieniem.
Przede wszystkim będzie to zależeć od tego, czego strony chcą dokonać.

W praktyce akt może objąć czynność ustanowienia odrębnej własności lokalu, przeniesienia własności lokalu, czasem także może obejmować ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz umowę współwłaścicieli co do sposobu korzystania z części wspólnych nieruchomości.

Z uwagi na obszerność zagadnienia, tematyce treści umowy przenoszącej własność poświęcę odrębny wpis.

Podziel się wpisem:
Umowa przenosząca własność

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *