Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu od dewelopera

Na łamach niniejszego bloga pisałem już na temat opóźnienia dewelopera oraz o rękojmi za wady nieruchomości.

W dzisiejszym wpisie chciałbym odnieść się do problemu bezpośrednio związanego z tymi dwoma zagadnieniami.

Odbiór lokalu

Jednym z obligatoryjnych elementów umowy deweloperskiej jest określenie terminu i sposobu zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Pisałem już o tym w serii wpisów o ustawie deweloperskiej.

Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ właśnie od momentu wydania rzeczy w posiadanie zaczynają biec terminy do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi.

Kiedy przeprowadza się odbiór?

Zgodnie z ustawą deweloperską odbiór ten następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu właściwego organu albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (budynki wielorodzinne), lecz przed przeniesieniem na nabywcę prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego.

Dokładny moment przeprowadzenia odbioru ustalany jest na podstawie postanowień umowy deweloperskiej.

Oczywiście tak zwany odbiór końcowy dokonywany jest z Twoim udziałem.

Protokół z odbioru

Z odbioru razem z deweloperem sporządzacie protokół, do którego możesz zgłosić wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Należy przez to rozumieć, że jeżeli takie wady stwierdzisz, to powinieneś je w protokole dokładnie opisać.

Gdyby deweloper zwodził i twierdził, że wady usunie i nie trzeba ich wpisywać, nie można się na takie postępowanie godzić.

Wszystkie stwierdzone wady muszą znaleźć się w protokole.

Konsekwencje zgłoszenia wad do protokołu

Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Ci oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

Jeżeli deweloper uzna stwierdzone wady, to w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, musi usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Oczywiście nie zawsze możliwe jest zachowanie w/w terminu.

W takim wypadku, gdy deweloper pomimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Gdyby deweloper z jakichś przyczyn nie uznał wad przez Ciebie zgłoszonych, pozostaje Ci jedynie dochodzenie roszczeń w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

Podziel się wpisem:
Odbiór lokalu od dewelopera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *