Rękojmia dewelopera

Rękojmia dewelopera

Ostatnio pisałem o tym, co możesz zrobić, gdy deweloper spóźni się z wybudowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego.

Tym razem kilka słów na temat odpowiedzialności dewelopera za wady sprzedanej nieruchomości.

Rękojmia a gwarancja

Mogłoby się zdawać, że obie te instytucje są już doskonale znane, lecz zawsze warto przypomnieć, że nie można ich utożsamiać.

Obie te instytucje są regulowane przepisami kodeksu cywilnego.

Najistotniejszą kwestią jest to, że uprawnienia z rękojmi przysługują kupującemu, w tym wypadku także nabywcy, niezależnie od woli sprzedawcy.

Gwarancja jest natomiast dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta – nie musi być to ten sam podmiot co sprzedawca, gdyż gwarantem może być np. producent.

Rękojmia za wady nieruchomości

Sam fakt nabycia przez Ciebie lokalu lub domu jednorodzinnego od dewelopera powoduje powstanie po Twojej stronie uprawnień z tytułu rękojmi.

Uprawnienia te aktualizują się w wypadku stwierdzenie przez Ciebie wady nieruchomości.

Przez nieruchomość należy tutaj rozumieć zarówno sam lokal, jak i części wspólne nieruchomości (budynek oraz grunt na którym budynek ten jest posadowiony).

Wady rzeczy sprzedanej mogą mieć dwojaki charakter. Wad prawnych albo wad fizycznych.

Wady prawne

Za wady prawne co do zasady przyjmuje się niezgodności w sferze prawnej rzeczy względem tego, o czym zapewniał nas sprzedawca (lub o czym nie poinformował). Na przykład nie był uprawniony do jej sprzedaży.

Mogło być też tak, że rzecz obciążona była uprawnieniami na rzecz trzeciego podmiotu pomimo odmiennych twierdzeń sprzedającego (służebność, hipoteka itp.).

Czasem zdarza się, że nieruchomość stanowi np. przedmiot zajęcia komorniczego.

Wady fizyczne

Za rzecz obciążoną wadą fizyczną poczytuje się, zgodnie z kodeksem cywilnym, taki stan, gdy rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Najczęściej w transakcjach z deweloperami będą to wszelkiego rodzaju usterki lokalu, np. pęknięcia tynku, posadzek, czy też bardziej poważne, ujawniające się później usterki, takie jak przeciekanie poszycia dachu i zalewanie mieszkania, awarie instalacji lub brak określonego wyposażenia lokalu.

Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi

Uprawnienia z tytułu rękojmi możesz wykonać, co do zasady, w okresie do 5 lat od daty wydania lokalu.

Aby móc dochodzić swoich roszczeń od dewelopera należy go nizewłocznie powiadomić o fakcie stwierdzenia wady (zalecam formę pisemną) jednocześnie wzywając do usunięcia stwierdzonej wady, ewentualnie można domagać się także obniżenia ceny lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

Gdyby okazało się, że wada jest istotna, powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za lokal lub dom jednorodzinny.

Podziel się wpisem:
Rękojmia dewelopera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *