Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. III)

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. III)

Jest to trzeci wpis z serii wpisów na temat umowy deweloperskiej.
Poprzedni wpis dotyczył najważniejszych postanowień umowy deweloperskiej.

Zapraszam Cię do dalszej lektury.

Określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej

Odsetki za opóźnienie w płatności powinny zostać zastrzeżone na rzecz dewelopera.

Kary umowne, najczęściej dotyczące opóźnień w realizacji inwestycji, zaś na rzecz nabywcy.

W związku z tym, że proces budowlany jest procesem, który uzależniony jest od bardzo wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, decyzje organów, dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi, to budowa z różnych względów może się opóźnić.

Ustawodawca przewidując te okoliczność, uznał że umowa deweloperska powinna przewidywać odsetki oraz kary umowne.

W tym miejscu zaznaczę, że wysokość odsetek zastrzeżonych na rzecz dewelopera, nie może przewyższać kar umownych zastrzeżonych na rzecz nabywcy. Dlatego dobrze jest uważnie przyjrzeć się postanowieniom dotyczących kar umownych i odsetek.

Szczególnie istotne jest to w jaki sposób postanowienia te zostały skonstruowane.

Wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Jest to dla Ciebie kwestia niezwykle ważna. Dlaczego? Otóż umawiacie się z deweloperem na transakcje dotyczącą lokalu o określonej powierzchni.

Przy cenie lokalu wynoszącej 8.000 zł za jeden m2 powierzchni każdy centymetr ma znaczenie!

Deweloper zarówno w prospekcie informacyjnym jak i w umowie deklaruje, określoną powierzchnię lokalu.

Tutaj znów należy wskazać, że proces budowlany jeszcze nie jest realizowany w laboratoriach. Stąd zdarzają się różnicę pomiędzy projektowaną powierzchnią użytkową lokalu, a rzeczywistą powierzchnią lokalu obliczaną na podczas pomiaru powykonawczego.

Dlatego, abyś mógł właściwie skontrolować pracę dewelopera, musisz wiedzieć w jaki sposób pomiar powykonawczy został przeprowadzony.

Należy sprawdzić, czy sposób pomiaru został wyrażony normą PN-ISO 9836:1997. Szczególne znaczenie ma to odnośnie wliczania tynków do powierzchni lokalu.

Termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Studiując umowę deweloperską nie powinieneś mieć wątpliwości co do tego w jaki sposób oraz kiedy zostaniesz powiadomiony o odbiorze lokalu.

Odbiór lokalu od dewelopera, to niezwykle istotny moment w perspektywie twojej współpracy z deweloperem.

Po pierwsze, niestawiennictwo nabywcy na odbiorze może uprawniać dewelopera do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Więcej o uprawnieniach dotyczących odstępowania od umowy w w odrębnym artykule.

Po drugie, sam proces odbioru wpływa na Twoje dalsze uprawnienia. To właśnie podczas odbioru weryfikujesz pracę wykonaną przez dewelopera.

Na ten moment to tyle, jeżeli chodzi o obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej.

Obiecuję, że do umowy deweloperskiej wrócimy jeszcze nie raz.

Wnioski

Zanim zawrzesz umowę deweloperską, przygotuj się do tego odpowiednio. Wiedząc na co zwrócić uwagę w umowie, starannie zbadaj dokumenty przed ich podpisaniem.

Zleć analizę umowy adwokatowi lub radcy prawnemu, a na odbiór lokalu od dewelopera zaproś rzeczoznawcę budowlanego.

Wychwycenie niekorzystnych postanowień, jak i usterek lokalu podczas jego odbioru pozwoli Ci zachować nie tylko spokój ducha, ale także sporo pieniędzy.

Podziel się wpisem:
Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. III)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *