Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. II)

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. II)

W ostatnim wpisie rozpocząłem omawianie zagadnień dotyczących umów deweloperskich.

Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację wpisu traktującego o tym na co zwrócić uwagę w treści umowy deweloperskiej, dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z podlinkowanym artykułem.

W katalogu obowiązkowych pozycji, które muszą znaleźć się w treści umowy deweloperskiej znajduje się kilka, które w mojej ocenie wymagają omówienia.

Nie zamierzam odnosić do każdej z powołanych w poprzednim wpisie pozycji, ponieważ większość jest raczej jasna. Dla przykładu – określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej, nie wymaga większych objaśnień.

Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper

To obowiązkowe postanowienie ma dla Ciebie bardzo doniosłe znaczenie. Tak naprawdę od jego treści zależeć będzie, co otrzymasz od dewelopera i czy ew. będziesz w stanie dochodzić roszczeń od dewelopera, gdyby lokal nie odpowiadał uprzednim ustaleniom.

Dobrze jest uważnie zapoznać się z tym jak opisany jest układ pomieszczeń, w jaki sposób powiązano go z załącznikiem graficznym do umowy.

Wypada zbadać czy w umowie znajdują się postanowienia pozwalające deweloperowi na odstępstwa lub zmiany.

Wreszcie należy dobrze przyjrzeć się standardowi prac wykończeniowych i ustalić w jaki sposób je zdefiniowano. Czy odbiegają one od zapewnień sprzedawcy?

Termin przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu lub domu

Wydaje się mało prawdopodobne, aby wymienione postanowienie nie znalazło się w umowie deweloperskiej.

Warto jednak termin ten zanotować. Gdyby deweloper nie wykonał zobowiązania z jego upływem będą przysługiwać Ci określone uprawnienia.

Wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera

Samo postanowienie jako takie, nie wymaga głębszej analizy.

Umowa musi określać harmonogram płatności. Z uwagi na brzmienie ustawy deweloperskiej, jest to postanowienie ważne.

Powinno być sformułowane w taki sposób, aby umożliwić Ci jego prawidłowe wykonanie.

W razie jego wadliwego wykonania deweloperowi będą przysługiwały określone uprawnienia.

Tak jak w przypadku terminu zawarcia umowy przenoszacej własność, tak i w wypadku płatności na rzecz dewelopera zastosowanie znajduje art. 29 ustawy deweloperskiej.

Informacje dotyczące m. in. mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku

Umowa deweloperska musi zawierać co najmniej numer rachunku powierniczego, na który nabywca wpłaca środki pieniężne, zasady dysponowania środkami jak i informację o kosztach jego prowadzenia.

O środkach ochrony wpłat nabywcy, w tym i o rachunku powierniczym, pisałem już wcześniej.

Postanowienie to jest niezwykle ważne dla Ciebie. Jest ono ważne także dla banku, który udzielił Ci finansowania mieszkania. Jeżeli oczywiście z takiej metody finansowania zakupu mieszkania korzystasz.

Numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone

Jako nabywcy przysługuje Ci możliwość zapoznania się z treścią pozwolenia już na etapie poprzedzającym zawarcie umowy dweloperskiej.

Ma to kapitalne znaczenie, ponieważ z treści decyzji możesz wiele wywnioskować na temat przedsięwzięcia deweloperskiego. Z pewnością dokument ten ułatwia ocenę ryzyka związanego z inwestycją.

Już sama wiedza o tym, czy decyzja administracyjna została zaskarżona może wiele wnieść do procesu decyzyjnego.

W przypadku decyzji adminsitracyjnych oprócz ich prawomocności istotne jest kryterium uostatecznienia. Nie należy zatem poniechać wglądu w decyzję.

To by było na tyle w dzisiejszym wpisie. Do pozostałych kwestii odniosę się w kolejnym artykule.

Materiał dotyczący umowy deweloperskiej jest na tyle obszerny, że wymaga jeszcze kilku artykulów.

Mam nadzieję, że znalazłeś tu kilka przydatnych informacji.

Inwestycja w zakup mieszkania często jest jedną z największych inwestycji w życiu.

Jeśli masz wątpliwości co do całej inwestycji lub treści umowy deweloperskiej, nie zawahaj się zasięgnąć porady adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w tej materii.

Podziel się wpisem:
Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. II)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *