Umowa deweloperska w ramach działalności gospodarczej

Umowa deweloperska w ramach działalności gospodarczej

Dzisiejszy wpis ma za zadanie wyjaśnić, kto jest objęty ochroną ustawy deweloperskiej.

Ponadto, czy jeżeli prowadzisz firmę i chcesz nabyć lokal mieszkalny na rynku pierwotnym, to czy korzystasz z ochrony przewidzianej ustawą deweloperską?

Nabywca

Właśnie. Kim jest nabywca? Odpowiedź daje sama ustawa.

Nabywca oznacza osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej uprawniona jest do przeniesienia na nią prawa, o którym mowa w art. 1 (chodzi o prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), oraz zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa.

Osoba fizyczna

Jak sam widzisz, ustawa daje odpowiedź. Nie ma wątpliwości, że chodzi o każdego człowieka, który żyje.

Załóżmy, że chciałbyś jednak zawrzeć umowę deweloperską w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Czy fakt prowadzenia działalności determinuje to czy deweloper powinien zawrzeć z Tobą umowę deweloperską, czy też przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia prawa własności tego lokalu?

Forma prawna prowadzonej działalności

Istotne jest to w jakiej formie prowadzisz działalność. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to nadal w obrocie prawnym występujesz jako osoba fizyczna.

Jeśli zaś jest to choćby jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to nabywany lokal wejdzie w skład majątku spółki.

Spółka z o.o., czy też jakikolwiek podmiot wpadający w kategorię osób prawnych, nie jest nabywcą w rozumieniu przepisów ustawy deweloperskiej. Co za tym idzie ustawa deweloperska nie ma wobec niego zastosowania.

Zatem pomimo tego, że jesteś profesjonalistą, to prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś objęty ochroną ustawy deweloperskiej w całej swej rozciągłości.

Deweloper będzie musiał wykonać względem Ciebie wszystkie obowiązki nałożone ustawą, w tym obowiązek informacyjny.

Podziel się wpisem:
Umowa deweloperska w ramach działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *