Umowa rezerwacyjna mieszkania

Umowa rezerwacyjna mieszkania

Dzisiaj postanowiłem zamieścić wpis traktujący o umowie rezerwacyjnej.
Czym jest umowa rezerwacyjna? Czy w odpowiedni sposób chroni Twoje interesy?

Zamierzasz nabyć lokal na rynku pierwotnym. Załóżmy, że poznałeś już wszystkie interesujące inwestycje w Twoim mieście. Byłeś tu i tam, obejrzałeś oferty. Masz upatrzony lokal w pożądanej przez Ciebie lokalizacji, odpowiada Ci także cena.

Idziesz do biura sprzedaży, rozmawiasz z handlowcem. Myślisz, że to właśnie jest to mieszkanie. Dowiadujesz się, że budowa ma za niedługo wystartować i chcesz zarezerwować lokal, w celu przygotowania finansowania.

Choć nie jest to pozycja obowiązkowa i nie przewidują jej przepisy, to rezerwacja lokalu w praktyce wymaga zawarcia umowy rezerwacyjnej.

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna jest umową, na mocy której, co do zasady deweloper zobowiązuje do powstrzymania się od sprzedaży i rezerwacji (wyłączenia z oferty) podmiotom trzecim określonego lokalu mieszkalnego przez czas wskazany w tejże umowie. Potencjalny nabywca (rezerwujący lub nabywający) zaś zobowiązuje się do dokonania na rzecz dewelopera wpłaty określonej kwoty (zazwyczaj w przedziale od tysiąca do kilkunastu tysięcy złotych), strony wyrażają wolę zawarcia umowy deweloperskiej w przyszłości.

Ważne, abyś wiedział, że umowa ta nie została uregulowana szczególnym aktem prawnym. Nie przewiduje jej ustawa deweloperska. Umowa ta zawierana jest w ramach swobody umów wynikającej z Kodeksu cywilnego, powinna jednak doznawać ograniczeń wynikających z przepisów prawa konsumenckiego. Nie jest to też umowa przedwstępna.

Co zawiera umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa ta zazwyczaj określa istotne elementy powielane później w umowie deweloperskiej. Cenę, położenie lokalu lub jego przynależności lub inne prawa przysługujące nabywcy, termin zawarcia umowy deweloperskiej, czasem również termin zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności.

Umowa rezerwacyjna powinna przewidywać także wypadki odstępowania od tej umowy, jak również w sposób przejrzysty określać zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej, gdyby nie doszło do zawarcia umowy deweloperskiej. Dla stron mogą zostać zastrzeżone kary umowne.

W związku, z tym, że żadna ustawa nie przesądza wprost o treści umowy rezerwacyjnej, wszystko zależy od woli stron. W rzeczywistości jednak brzmienie umowy zależeć będzie od praktyki konkretnego dewelopera.

Na marginesie należy wskazać, że projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej, o którym wspominałem tutaj, zawiera regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna często przyjmuje postać umowy warunkowej. Deweloperzy uzależniają zawarcie umowy rezerwacyjnej od uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, czasem także od innych przesłanek takich jak uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawarcia z bankiem umowy o prowadzenie rachunku powierniczego.

UOKiK zwracał uwagę, że stosowane w obrocie umowy rezerwacyjne mogą budzić kontrowersje. W szczególności wydaje się, że może to dotyczyć kwestii związanych z zasadami zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

Przyznam, że osobiście jestem ciekaw, jaki kształt ostatecznie przyjmą regulacje dotyczące umów rezerwacyjnych.

Niezależnie od tego w jakiej postaci wejdzie w życie znowelizowana ustawa deweloperska gorąco zachęcam do wnikliwej analizy umów rezerwacyjnych przed ich podpisaniem.


Podziel się wpisem:
Umowa rezerwacyjna mieszkania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *