Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. II)

Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. II)

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją zeszłotygodniowego wpisu, w którym częściowo udzieliłem odpowiedzi na pytanie, czym jest prospekt informacyjny oraz co można w nim znaleźć.

Skoro wiemy, że prospekt stanowi podstawowe źródło informacji o inwestycji oraz mieszkaniu z rynku pierwotnego, to zapraszam do dalszej lektury. Dowiesz się, co jeszcze zawiera prospekt.

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

Ta część prospektu dotyczy bezpośrednio Twojego przyszłego lokalu mieszkalnego.

Deweloper podaje tutaj:

  • cenę za jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkania,
  • położenie oraz inne istotne cechy mieszkania (liczbę kondygnacji w budynku, technologię wykonania, standard wykończenia części wspólnych nieruchomości, liczbę lokali w budynku, liczbę miejsc garażowych i postojowych, dostępne w budynku media, informację o dostępie do drogi publicznej),
  • informację na temat usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku (nie dotyczy domów jednorodzinnych),
  • powierzchnię oraz układ pomieszczeń, zakres i standard prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.
Część indywidualna prospektu informacyjnego

ZAŁĄCZNIKI

Na końcu prospektu znajduje się oczywiście podpis dewelopera lub osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu dewelopera i załączniki.

Do prospektu dołącza się co najmniej dwa bardzo ważne dokumenty. Wzorzec umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, którym także poświęcę odrębne wpisy.

ZNACZENIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Dlaczego prospekt jest taki ważny? Ano właśnie dlatego, że to m. in. na podstawie zawartych w nim informacji podejmujesz decyzję o zawarciu umowy deweloperskiej.

Prospekt zawiera wszystkie ważne informacje na temat Twojego przyszłego lokalu, w tym w szczególności harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego.

Z tego powodu ustawodawca sankcjonuje nieprawidłowe stosowanie przepisów dotyczących prospektu, a także podawanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, dając Tobie jako nabywcy możliwość odstąpienia od umowy w wypadku stwierdzenia takich właśnie nieprawidłowości.

Ponadto, ustawa zawiera przepisy karne, na wypadek niesporządzenia przez dewelopera prospektu informacyjnego oraz podawanie informacji nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych informacji na temat przedsięwzięcia deweloperskiego.

Ze względu na powyższe kwestie, zawsze przed zawarciem umowy deweloperskiej przeanalizuj dokładnie prospekt. Zbadaj grunt, na którym będzie realizowana inwestycja oraz sprawdź historię dewelopera.

Już na samym początku czynności te pozwolą zaoszczędzić Ci sporo czasu, nerwów i pieniędzy.

Podziel się wpisem:
Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. II)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *