Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. I)

Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. I)

W ramach kontynuacji cyklu wpisów “podstawy”, wpis niniejszy traktować będzie o tym czym jest i co musi zawierać prospekt informacyjny.

Postaram się krótko omówić ten jakże ważny dla Ciebie dokument. To właśnie prospekt i wzór umowy deweloperskiej, zawierają najwięcej istotnych informacji dotyczących lokalu nabywanego od dewelopera.

Jak już wspomniałem w poprzednim wpisie, deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór określa załącznik do ustawy.

Jak wygląda prospekt?

W dobie internetu nie trudno to sprawdzić. Duża część firm działających na rynku pierwotnym udostępnia wzorzec prospektu na stronie swojej inwestycji, nadto jego wzór jest załącznikiem do ustawy.

Postanowiłem jednak uwolnić Cię od nadmiaru kliknięć przedstawiając poniżej wzór prospektu opatrzony moim komentarzem.

Prospekt zasadniczo składa się z dwóch części. Części ogólnej oraz części indywidualnej.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Cześć ogólna prospektu podzielona jest na trzy elementy.

I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera

W tak oznaczonych rubrykach znajdziesz podstawowe informacje na temat przedsiębiorcy, od którego chcesz nabyć lokal. Datę sporządzenia prospektu, nazwę, adres, nadane numery NIP i REGON, oraz pozostałe dane kontaktowe dewelopera (często również biura sprzedaży odpowiedniego dla danej inwestycji).

II. Doświadczenie dewelopera

Poniższe rubryki pozwolą Ci poznać trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie – o ile deweloper ma już jakąś historię. W praktyce często bywa tak, że firmy deweloperskie zawiązują tzw. spółki celowe (SPV – special purpose vehicle) dla wybranych przedsięwzięć, dlatego rubryki dotyczące historii mogą okazać się puste.

Oprócz tego, deweloper musi wskazać, czy przeciwko deweloperowi prowadzono lub prowadzi się postępowania egzekucyjne na kwotę przenoszącą 100 tys. zł.

III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego

Niewątpliwie, jest to najbardziej rozbudowany fragment prospektu, ponieważ dotyka aż trzech obszarów: gruntu, budynku, zasad odstępowania od umowy deweloperskiej oraz innych informacji.

Po pierwsze, grunt.

Tutaj powinieneś znaleźć wyczerpujące informacje:

 • dotyczące stanu prawnego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie ( lokalizacja, tytuł prawny do gruntu, numer księgi wieczystej, obciążenia hipoteczne),
 • o obowiązującym dla gruntu Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego albo jego braku,
 • o przewidzianych w promieniu 1 km od nieruchomości inwestycjach – w praktyce rubryka ta sprawia wiele problemów zarówno deweloperom jak i nabywcom lokali (być może w tym temacie przygotuję odrębny wpis).
Po drugie, budynek.

W rubrykach dotyczących gruntu deweloper zamieszcza:

 • informację o udzielonej decyzji o pozwoleniu na budowę, jej ostateczności oraz o tym czy została zaskarżona,
 • informację terminach realizacji przedsięwzięcia (rozpoczęcie i zakończenie budowy, data przeniesienia własności lokalu),
 • informację o liczbie budynków oraz ich rozmieszczeniu na nieruchomości,
 • informację zastosowanej metodzie w tym normie pomiaru powierzchni lokalu lub domu,
 • informację o sposobie finansowania inwestycji,
 • informację o środkach ochrony nabywców, w tym o instytucji zapewniającej takie środki oraz zasadach ich funkcjonowania o których wspominałem w jednym z wpisów,
 • informację o etapach realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • informację o dopuszczalności waloryzacji ceny oraz jej zasadach.
Po trzecie, zasady odstępowania oraz inne informacje.

W tym zakresie deweloper powinien wskazać zasady odstępowania od umowy deweloperskiej. Najczęściej będzie to powtórzenie przypadków określonych w ustawie deweloperskiej. Ponadto, deweloper poinformować Cię o o zgodzie banku kredytującego na bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu albo o jej braku.

Deweloper powinien także wskazać, jak i gdzie można zapoznać się z dokumentami określonymi poniżej.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wpis. Omawianie prospektu dokończymy w II części wpisu.

Podziel się wpisem:
Prospekt informacyjny – co musi zawierać? (cz. I)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *