Upadłość dewelopera – jakie są możliwości, gdy do niej dojdzie?

Upadłość dewelopera – jakie są możliwości, gdy do niej dojdzie?

We wpisie z zeszłego tygodnia, rozpoczynającym serię podstawy, poruszyłem kilka kwestii związanych z zabezpieczeniem środków nabywcy wpłaconych deweloperowi.

Co jakiś czas słyszymy w mediach o upadłości dewelopera, wobec czego postanowiłem napisać o tym kilka słów.

W tym wpisie skupię się na tym, co dzieje się, gdy ziści się scenariusz upadłości dewelopera.

Załóżmy, że spółka z którą zawarłeś umowę deweloperską zderza się z serią zatorów płatniczych i w konsekwencji popada w stan niewypłacalności.

Zarząd dewelopera podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie sąd wydaje postanowienie o jej ogłoszeniu. W końcu ta informacja trafia do Ciebie.

Upadłość dewelopera – jakie możliwości przewidziano?

Ustawodawca przewidział szczególne regulacje dotyczące postępowania upadłościowego wobec deweloperów.

Kontynuowanie przedsięwzięcia deweloperskiego

Pierwszą z możliwości jest kontynuowanie przez syndyka przedsięwzięcia deweloperskiego. Aby mogło to mieć miejsce, sędzia-komisarz musi udzielić syndykowi zgody.

W tym celu sędzia-komisarz bada, czy zachodzą przesłanki pozwalające na dalsze prowadzenie. Po pierwsze, czy za ukończeniem budowy przemawiają racjonalne względy. Po drugie, czy kontynuacja przedsięwzięcia jest uzasadniona ekonomicznie.

Przy tym, warto abyś wiedział, że jeżeli przedsięwzięcie zostanie kontynuowane przez syndyka, ustawodawca w tym wypadku wyłączył możliwość odstąpienia przez syndyka od umowy deweloperskiej, a twoje roszczenie względem upadłego zaspokajane będzie poprzez przeniesienie własności lokalu.

Ponadto, nawet w wypadku zabezpieczenia hipotecznego wierzycieli dewelopera (np. banku kredytującego), ustanowionego na nieruchomości dewelopera, zgoda na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego pozostaje w mocy.

Co ważne, w wypadku tej możliwości, musisz mieć na uwadze jednak to, że jeżeli w toku dalszej realizacji przedsięwzięcia ujawni się podstawa do przyjęcia, że dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego nie ma sensu, to sędzia-komisarz udzieli syndykowi zgody na zaprzestanie jego realizacji.

Wówczas z mocy prawa syndyk odstąpi od zawartych z nabywcami umów deweloperskich, a bank prowadzący rachunek powierniczy na mocy dyspozycji syndyka dokona zwrotu środków z rachunku powierniczego.

Sprzedaż nieruchomości dewelopera

Drugą z możliwości jest likwidacja nieruchomości. Wówczas, ze środków uzyskanych z jej sprzedaży, zaspokajane będą roszczenia wierzycieli dewelopera.

Tutaj ogromne znaczenie ma to, że jeżeli bank wyraził zgodę na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu, to Twoje roszczenie wpisane do Działu III księgi wieczystej, będzie mieć pierwszeństwo przed hipoteką banku w zakresie dokonanych wpłat tytułem umowy deweloperskiej.

Dalsze prowadzenie inwestycji przez innego dewelopera

Trzecią z możliwości jest kontynuacja przedsięwzięcia przez innego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca przejmuje od upadłego nie tylko nieruchomość, ale także prawa i zobowiązania wynikające z umów deweloperskich. W tym wypadku nastąpi transfer twoich środków z rachunku powierniczego upadłego dewelopera na nowy podmiot.

Zawarcie układu

Czwartą możliwością, na którą właśnie Ty możesz mieć wpływ, jest tzw. układ. Co najmniej 20% liczby nabywców zgłasza propozycje układowe, zachowując termin 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Z uwagi na termin wymaga to jednak dosyć szybkiego działania.
Wspomnianemu układowi poświęcę odrębny wpis.

Podziel się wpisem:
Upadłość dewelopera – jakie są możliwości, gdy do niej dojdzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *