Ochrona kupującego mieszkanie

Ochrona kupującego mieszkanie

Dzisiejszy wpis rozpoczyna serię wpisów odnoszących się do podstawowych zagadnień dotyczących zakupu mieszkania od dewelopera. Postaram się w nim udzielić odpowiedzi na pytanie jak ustawodawca zapewnia ochronę kupującego mieszkanie, czyli Twoje środki wpłacane deweloperowi za lokal, który jeszcze nie powstał. Postaram się udzielić odpowiedzi jak to funkcjonuje w praktyce?

Jednym z podstawowych zagadnień, które powinny Cię zainteresować w związku z planowanym nabyciem lokalu na rynku pierwotnym, jest obszar związany z finansowaniem inwestycji oraz zapłatą ceny za lokal deweloperowi.

Jak ustawa zabezpiecza Twoje pieniądze na zakup lokalu?

Ustawa deweloperska nakłada na dewelopera obowiązek zapewnienia każdemu nabywcy, co najmniej jednego spośród środków ochrony przewidzianych w ustawie.

Oddając się lekturze ustawy dowiesz się, że środkami ochrony są (1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; (2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancja ubezpieczeniowa; (3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancja bankowa oraz (4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Z uwagi na dominujący model finansowania inwestycji, koszty stosowania poszczególnych rozwiązań oraz zasady dokonywania wypłat tych środków na konto dewelopera, najczęściej stosowanym zabezpieczeniem wpłacanych środków nabywcy jest otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Z uwagi na powyższe, to właśnie jemu poświęcę kilka słów.

Czym jest mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Rachunek ten służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Ciebie, na cele określone w umowie deweloperskiej – przez co należy rozumieć realizację przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wypłata zdeponowanych na rachunku środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej i na zasadach określonych w umowie z bankiem.

W praktyce, deweloper jeszcze przed rozpoczęciem zawierania z nabywcami umów deweloperskich podpisuje z bankiem umowę prowadzenia rachunku powierniczego.

Umowa z bankiem reguluje szczegółowo zasady prowadzenia tego rachunku oraz określa zasady dokonywania wypłat środków z rachunku na konto dewelopera.

Ponieważ ustawodawca przewidział sankcje za dokonanie wypłat środków zgromadzonych na rachunku wbrew przepisom ustawy, banki powinny wykonywać umowę prowadzenia rachunku powierniczego bardzo skrupulatnie.

Proces wypłaty środków nabywcy zazwyczaj wygląda następująco.
Po tym jak dokonasz wpłaty na konto wirtualne określone w umowie z deweloperem środki spoczywają na tym rachunku do momentu zgłoszenia bankowi przez dewelopera informacji o tym, że deweloper zrealizował dany etap zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego.

W tym momencie bank, który czuwa nad prawidłowością wypłaty środków, dokonuje kontroli wykonania etapu inwestycji.

W wypadku potwierdzenia zakończenia danego etapu inwestycji, bank wypłaca środki na konto dewelopera do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi środków zakończonego etapu w realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wadom i zaletom tego rozwiązania poświęcę odrębny wpis.

Podziel się wpisem:
Ochrona kupującego mieszkanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *