Ostatnie posiedzenie Sejmu starej kadencji – co z nowelizacją ustawy deweloperskiej ?

Ostatnie posiedzenie Sejmu starej kadencji – co z nowelizacją ustawy deweloperskiej ?

Z racji tego, że jest to pierwszy wpis na niniejszym blogu, pomyślałem że dobrze byłoby napisać parę zdań o tym, jaką mamy perspektywę na najbliższe miesiące, a być może lata w kontekście nowelizacji ustawy deweloperskiej.

W minionych dniach głośno było o posiedzeniu Sejmu bieżącej kadencji, którego kontynuację, w sposób dotychczas niespotykany, przewidziano na dzień następujący po ogłoszeniu wyniku wyborów, tj. 15 październik 2019 r.

Jak się można było domyślać, przedmiotem posiedzenia nie będzie projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Dlaczego ta informacja ma znaczenie dla Ciebie?

Na czym ma polegać nowelizacja?

Otóż, projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej przedstawiony przez Prezesa UOKiK w dużej mierze skupia się na wzmocnieniu ochrony nabywcy poprzez:

  • likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oferowanych bez dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej,
  • doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy poprzez m. in. objęcie regulacją wszystkich przypadków zawierania przez dewelopera z nabywcą umowy, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia go na nabywcę,
  • uregulowanie kwestii związanych m.in. z: prowadzeniem przez bank mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz uprawnień kontrolnych banku, umową deweloperską, umową rezerwacyjną, prospektem informacyjnym, procedurą odbioru, prawami i obowiązkami stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz sankcji za brak środków ochrony.

Jak czytamy w opisie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji:

“zamierzonym efektem opisanej interwencji legislacyjnej będzie poprawa skuteczności i efektywności ochrony nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wzrost poziomu akceptacji ustawy po stronie przedsiębiorców”.

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?

Czy tak w istocie się stanie dowiemy się po zakończeniu prac przez ustawodawcę. Kiedy to nastąpi? W mojej ocenie nie należy spodziewać się wejścia w życie “nowej” ustawy przed końcem 2020 roku.

Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnym ustaleniem stanu zaawansowania prac nad nowelą odsyłam Cię do  Rządowego Centrum Legislacji.

Podsumowując, wejście nowelizacji w życie w kształcie proponowanym przez UOKiK na pewno nie przejdzie bez echa.

Ponadto „nowa” ustawa deweloperska co do zasady będzie stosowana w każdym przypadku nabycia mieszkania lub domu na rynku pierwotnym nieruchomości.

Podziel się wpisem:
Ostatnie posiedzenie Sejmu starej kadencji – co z nowelizacją ustawy deweloperskiej ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *