Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe Jak już wspominałem wcześniej. Nie jest to blog o finansach.Zakup lokalu od dewelopera nie może jednak nastąpić bez odpowiednich środków. Jeżeli jesteś w gronie tych nabywców, którzy zawarli z bankiem umowę kredytową w celu nabycia lokalu, możesz zmagać się w ostatnim czasie z obawami dotyczącymi jego spłaty. Sytuacja gospodarcza w kraju i na […]

Zakup lokalu w czasie pandemii

Zakup lokalu w czasie pandemii Pandemia coronavirusa już zdążyła pokrzyżować plany ludziom reprezentującym różne gałęzie gospodarki. Nie mam cienia wątpliwości, że jej skutki, o których nie chcę dzisiaj przesądzać, odczują wszyscy. Nie chcę tu pisać o potencjalnej recesji i jej konsekwencjach społecznych. Skupmy się na rynku pierwotnym. Wiele źródeł wskazuje na to, że wolumen sprzedaży […]

Kupno garażu lub miejsca postojowego

Kupno garażu lub miejsca postojowego Na łamach niniejszego bloga pisałem już o tym jak przebiega proces nabycia lokalu od dewelopera. Zainteresowanych odsyłam do odpowiednich wpisów o umowach deweloperskiej i rezerwacyjnej. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył garażu lub miejsca postojowego. Garaż lub miejsce postojowe Obecnie kupując mieszkanie nie sposób pominąć tematyki związanej z komunikacją. Większość z nas […]

Umowa przenosząca własność cz. II

Umowa przenosząca własność cz. II W poprzednim wpisie wspomniałem jaka powinna być forma umowy przenoszącej własność nieruchomości. Dzisiaj zajmę się jej zawartością. Treść umowy przenoszącej własność nieruchomości Umowa przenosząca własność nieruchomości zawierana jest w wykonaniu umowy deweloperskiej. W związku z tym, oprócz obowiązkowych jej elementów, takich jak wskazanie stron umowy, czasu i miejsca jej zawarcia, […]

Umowa przenosząca własność

Umowa przenosząca własność Ostatni wpis dotyczył tematyki odbioru lokalu, tym razem omówię umowę przenoszącą własność. Umowa przeniesienia własności lokalu (nieruchomości) zwana także umową ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umową przeniesienia własności nieruchomości jest ostatnią umową w całym procesie nabywania mieszkania z rynku pierwotnego. W przypadku domów jednorodzinnych, nie ma potrzeby ustanawiania odrębnej własności nieruchomości, […]

Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu od dewelopera Na łamach niniejszego bloga pisałem już na temat opóźnienia dewelopera oraz o rękojmi za wady nieruchomości. W dzisiejszym wpisie chciałbym odnieść się do problemu bezpośrednio związanego z tymi dwoma zagadnieniami. Odbiór lokalu Jednym z obligatoryjnych elementów umowy deweloperskiej jest określenie terminu i sposobu zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu […]

Rękojmia dewelopera

Rękojmia dewelopera Ostatnio pisałem o tym, co możesz zrobić, gdy deweloper spóźni się z wybudowaniem lokalu lub domu jednorodzinnego. Tym razem kilka słów na temat odpowiedzialności dewelopera za wady sprzedanej nieruchomości. Rękojmia a gwarancja Mogłoby się zdawać, że obie te instytucje są już doskonale znane, lecz zawsze warto przypomnieć, że nie można ich utożsamiać. Obie […]

Opóźnienie dewelopera – co możesz zrobić?

Opóźnienie dewelopera – co możesz zrobić? Opóźnienia w procesie budowlanym, są rzeczą naturalną. Fakt ten nie pozbawia jednak nabywców ich uprawnień. Zwłaszcza, gdy po drugiej stronie działa podmiot profesjonalny. Tym razem postaram się w kilku zdaniach wskazać, co właściwie możesz zrobić, gdy deweloper spóźnia się z oddaniem lokalu. Przyjmijmy, że wziąłeś kredyt na zakup mieszkania […]

Zasady odstępowania od umowy deweloperskiej

Zasady odstępowania od umowy deweloperskiej Komu i kiedy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej? Otóż ustawodawca przewidział, że od umowy deweloperskiej będzie mógł odstąpić zarówno nabywca, jak i deweloper. Uprawnienie nabywcy do odstąpienia od umowy Możesz odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: umowa deweloperska nie zawiera jednego […]

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. III)

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę? (cz. III) Jest to trzeci wpis z serii wpisów na temat umowy deweloperskiej. Poprzedni wpis dotyczył najważniejszych postanowień umowy deweloperskiej. Zapraszam Cię do dalszej lektury. Określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej Odsetki za opóźnienie w płatności powinny zostać zastrzeżone na rzecz dewelopera. Kary umowne, […]